MAKEDONYALI İSKENDERTarihi yazan bir liderdir namı diğer Büyük İskender. Eğitime olan inancı, zekâsı ve cesareti ile tüm insanoğlunu kendisine hayran bırakmıştır. Destanlar yazmış ve kendisini ölümsüzleştirmiştir.  Yaşayan herkes feyz almalıdır bu büyük liderden.
Peki, kimdir bu tarihe ismini altın harfler ile yazdıran adına kitaplar yazılan, filmler yapılan büyük lider. Makedonyalı İskender, Makedonya’dan Hindistan’a kadar imparatorluğunun sınırlarını genişleten İskender, efsanevi bir kahramandır. Makedonya kralı II. Philip’in oğludur. Tahta çıktığı ilk günden bu yana Pers imparatorluğunu ele geçirmek en büyük hedefiydi. 12 yaşındayken Aristo’dan ders almış ve 16 yaşındayken babasının yerine ülkeyi yönetmiştir. Oldukça yetenekli bir komutandı.
O devrin en ünlü atı olan Busefalus, satılmak üzere kral Philip’e getirildiğinde en usta biniciler bile bu muhteşem atı yatıştıramamıştır. Fakat o dönem genç bir prens olan İskender hayvanı yularından tutup güneşe çevirmiştir. Hayvan gölgesinden ürkerek sakinleşmiştir. Böylece İskender atı dizginlemiş ve hayvan üzerinde ki hâkimiyetini sağlamıştır. Bunun üzerine babası kral Philip‘’ Oğlum, sen kendine layık bir krallık kur, çünkü Makedonya senin için oldukça küçüktür’’ demiştir. Kralın bu sözlerinin üzerinden yirmi yıl bile geçmeden Büyük İskender kendisine layık olanı yapmış ve İran’a Hindistan’a kadar uzanan muazzam bir imparatorluk kurmayı başarmıştır.
Büyük İskender savaşta başarı kazanmaya başladığında henüz 16 yaşındaydı. Babası seferdeyken ayaklanan Medyalılara karşı büyük zafer elde eden İskender, Medyalıların şehirlerini yerle bir etmişti.


Kral Philip bir suikaste kurban gittiğinde henüz yirmili yaşlarda olan Makedonyalı İskender artık bir kral olmuştur. Kral Philip’te son derece yetenekli bir kraldı. Ancak sarayda yaşanan entrikalara mani olamamıştı. Büyük İskender’in annesi Olimpia’yı saraydan uzaklaştırıp; MakedonyaCleopatra ile evlenmişti. Düğün sırasında gelinin amcası annesine hakaret edince Makedonyalı İskender, çıkan tartışmada dayanamayıp adamın suratına şarap kadehini fırlatmıştı. Babası da kendisine hançer çekmiş ancak sendeleyip yere düşmüştür.
Büyük İskender Korent’de bulunduğu sırada ünlü düşünür Diogenes’e ile arasında tüm dünyanın bildiği o meşhur sözünün geçtiği diyaloğu yaşamıştır. Kendisinden bir şey isteyebileceğini söyleyen Makedonyalı İskender’e Diogenes‘’ Gölge etme başka ihsan istemem.’’ şeklinde bir cevap vermiştir. Bunun üzerine Makedonyaİskender ise ‘’Eğer İskender olmasaydım Diogenes olmak isterdim’’ şeklinde bir gönderme ile cevap vermiştir.
Büyük İskender başarı konusunda herkes için önemli bir örnek teşkil eden büyük bir komutan, başarılı bir liderdir. Makedonyaİskender’in diyarında eğitim almak oldukça etkileyicidir. Makedonyaİskender eğitime, bilime ve kültüre son derece önem vermiş ve İskenderiye Kütüphanesi bu dönemde yapılmıştır. Mısır’a giren her kitabın bir örneğinin buraya götürülme zorunluluğu olduğu gibi memurlar dünyanın her yerini gezerek kütüphaneye kitap getirmekteymiş. Hem kütüphane hem de yüksek tahsil merkezi olarak tarihte yer almıştır.

Günümüzde de eğitim, kültür ve dayanışma Makedonya’da son derece önemli değerler arasında yer almaktadır. Bunu yerinde yaşamak ve aynı kültürün öğretilerinden feyz almak adına Makedonya’da, Büyük İskender’in büyük şehrinde öğrenim görmek önemli bir etki yaratmaktadır. Dünyaca ünlü üniversitelerde eğitim fırsatı elde etmek ve etkin bir şekilde yabancı dil öğrenmek istiyorsanız Eurostar yurtdışı Eğitim ve danışma merkezi irtabat bürolarına başvurabilir ya da telefonla da ulaşabilirsiniz.
Uygun maliyetlerle Makedonya’da eğitim alabilir dilediğiniz bölümü okuma fırsatı elde edebilirsiniz. Yurtdışında okuma avantajlarından yararlanabilirsiniz. Makedonya’da eğitim görerek aynı zamanda uluslar arası bir referans elde etmiş olursunuz. Geleceğinizde istediğiniz kariyer düzeyine yükselebilmeniz için gerekli basamakları Eurostar sayesinde kolaylıkla çıkabilirsiniz. Farklı kültürden birçok arkadaşla da tanışabilir ve bakış açısı geniş bir birey olabilirsiniz.