Eğitim Sistemi

Makedonya Eğitim Sistemi

Makedonya eğitiminde hissedilen karma eğitim yapısının iki etki alanı vardır, bunlardan birincisi Yugoslav baskısını sıkça yaşadığı yıllar ve batı Avrupa etkisi altında olduğu bugün.

Uzun süre yaşanan Sovyet baskını bugün hala ders kitaplarında ve eğitim sisteminde çok olmasa da hissetmek mümkündür.

Makedonya'da yüksek öğrenim kanunun sınıflandırdığı eğitim görülen birimler şu şekildedir; üniversite, fakülte ve yüksek okul.

Bugün Makedonya'da eğitim gören öğrenciler için lisans programlarının temsil ettiği yıllar 4, yüksek lisans programlarının temsil ettiği yıllar 2'dir.  Doktora programı ise bağımsız bir eğitime tabidir, bireysel olarak gerçekleşen bu program öğrenciye rehberlik eden bir öğretmen gözetiminde yapılmaktadır.

Makedonya'nın öğrencilerine sunmuş olduğu avantajlardan biri ise tam ve yarı zamanlı şekilde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine olanak sağlanmasıdır.

Yüksek öğrenim kurumunun bir parçası olan fakültelere devlet tarafından özerklik verilmiştir.

Makedonya'da devletin en çok önem verdiği ve yatırım yaptığı alan eğitimdir, bu alanda devlet üniversitelere büyük parasal yardımlar yapmaktadır. Çok sayıda devlet üniversitesi bulunmaktadır. Üsküp, İştip, Manastır ve Tetova'da üniversiteler bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan yüksek öğrenim kurumunun bilinen kısa adı ile YÖK'ün denkliğini kabul ettiği diplomalar kazandıran bu üniversitelerin adları; başkent Üsküp'ün göz bebeği olan Üsküp Üniversitesi'nin adı Üsküp Kiril I Metodi Üniversitesi'dir. Makedonya'nın doğu topraklarında kurulan İştip Üniversitesinin adı Goce Delcev Üniversitesi'dir. UKLO kısaltması ile ün yapan Manastır Üniversitesi diye de bilinen Bitola St. Kliment Üniversitesi Bitola şehrinde bulunmaktadır. Tetova Devlet Üniversitesi ise Kalkandelen Üniversitesi olarak bilinmektedir, Tetova şehrinde bulunmaktadır.

Makedonya'da eğitim sektöründe takip edilemez bir hızla ilerleme göstermektedir, bu eğitim sektörünün bu denli ilerlemesinin tek nedeni Makedonya'nın eğitim alanında 2015 yılı için ulaşmak istediği bir hedef olmasındandır. 2015 planı Makedonya için en önem verdiği projelerin başında gelmektedir, bu kapsamda oldukça önemli yatırımlar yapmış, özel girişimcilerinin desteği ile uluslar arası düzeyde pek çok anlaşma gerçekleştirmiş, İngiltere başta olmak üzere pek çok ülke ile ortaklık programları gerçekleştirmiş ve tüm bunlarla birlikte gerçekleştirdiği eğitim değişikleri gerek öğrenciler gerek öğretmenler için köklü değişikleri oluşturmuştur.

Makedonya Cumhuriyeti'nin yaptığı anlaşmalar ve ortaklık programları kapsamında son derece önem arz eden ve en doğru kararlarından biri British Council ile olan anlaşmadır. British Council özellikle dil anlamında Makedonya'ya önemli katkılar sağlamıştır, bugün dil konusunda Makedonya'nın özellikle İngilizce alanında hiçbir sorununun kalmamasının en önemli etkeni British Council'dir.

Yurt dışında okuyan öğrencilerin her hangi net bir veri il bilgi veremememize rağmen oldukça

büyük bir artış içerisinde olduğunu bilekteyiz. Peki bu yurt dışında eğitim pastasından en büyük payı kim alıyor dersiniz tabi ki uygun fiyatları ile Makedonya.

Uygun hayat şartları düzenli bir ülke ve eğitim için talep edilen düşük maliyetler bugün Makedonya'yı dünya eğitim merkezlerinden biri haline getirmiştir. Eğitim kurumlarının yüzde yirmi beşi Makedonya'da bir Üsküp şehrinde bulunmaktadır.

Yüksek öğrenim için gerekli olan yüksek öğrenim yayınları Makedonya'da diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha az gelişmiş olduğu bir gerçektir, fakat hem yerli yayın evlerinin hem yabancı yayın evlerinin bu kapsamda gerçekleştirdikleri rekabet yayın evleri alanında büyük pazarları beraberinde getirmiştir.

British Counchil'in Makedonya'da sürdürdüğü etkin çalışmalar arasında önemli bir yerde olan bir diğer çalışması ise Milli Eğitim Bakanlığı adına yürüttüğü beş önemli ödül programıdır. British Council bu ödül programları kapsamında öğrencilere Cheving bursları sağlamaktadır. İngilizcenin her daim ön planda tutulduğu bu ortaklığın bir diğer dikkat unsurları ise; eğitim, spor, bilgi, sanat ve toplumdur.

Makedonya'nın eğitim sisteminin hem yerli hem özel girişimcilere sürekli desteklendiğini söylemiştik, uluslar arası anlamda da öğrencilerin bir çok projesini Dünya Bankası ve AB finanse etmektedir.

St.Kliment Üniversitesi Makedonya'nın ortaklık yürüttüğü projeler alanında önemli görevlerden birini üstlenmiştir,  Kültür Bakanlığı ile yürüttüğü ortak çalışma sayesinde Avrupa Bologna sistemine geçiş yapışmıştır, bu geçiş ile birlikte Makedonya dil yönünden Avrupa Birliği standartlarına kavuşmuştur ve bu standartlar ile bugün Makedonya üniversitelerinde Rusça, İngilizce, Almanca, Türkçe dil yeterlilik sınavları yapılmaktadır.

Öğrencilerin en mutlu olduğu konu ise bu eğitim olanaklarına sınav stresi çekmeden başvurabilmeleridir, bugün Makedonya'da eğitim görmek için her hangi bir lisede almış olduğunuz diploma yeterli olabilmektedir. Fakat tek bir konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor ki buda İmam Hatip Lisesi mezunlarının liselerine denkliği kabul edilen lise Makedonya'da bulunmamaktadır. Öğrencilerimizi bu konuda YÖK'ten detaylı bilgi almaları için uyarıyoruz.

Tarihinde Türk hatıraları çokça bulunan Makedonya'da Türk öğrenciler ayrıcalıklı bir eğitime kavuşurlar.